Giờ lễ nhà thờ Vĩnh Luật cập nhật 4/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

Mục lục

1. Giờ lễ nhà thờ Vĩnh Luật2. Thông tin nhà thờ

3. Giáo xứ Vĩnh Luật ở đâu? Có bao nhiêu giáo dân?

4. Kết luận

Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 05:00 - 08:00

Thứ bảy: 19:30
Ngày thường: 04:30 - 19:30
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Trung Nghĩa
Giáo phận: Hà Tĩnh
Bổn mạng: Trái Tim Đức Cháu Giêsu
Năm thành lập: 2017

Vĩnh Luật là một giáo xứ được tách lập từ giáo xứ Xuân Tình vào năm 2017. Hiện nay, có hơn 1000 nhân danh đang sinh hoạt tôn giáo tại giờ lễ nhà thờ Vĩnh Luật.

Giáo xứ Vĩnh Luật ở đâu? Có bao nhiêu giáo dân?

Một số thông tin cần biết về giáo xứ này để bạn lên kế hoạch cho lịch trình tham quan và tham gia thánh lễ:

  • Tên giáo xứ: Vĩnh Luật
  • Giáo phận: Hà Tĩnh
  • Giáo hạt: Trung Nghĩa
  • Bổn mạng: Trái Tim Đức Chúa Giêsu
  • Địa chỉ: Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh
  • Số giáo dân: 1000 nhân danh
  • Linh mục chính xứ: Phêrô Hoàng Anh Ngợi

Kết luận

Nơi đây các giáo dân sinh hoạt tại 2 giáo họ Vĩnh Luật và Vĩnh Tân, do cha Phêrô Hoàng Anh Ngợi. Mong rằng dưới sự dẫn dắt của cha, giáo xứ nơi đây sẽ ngày một lớn mạnh và phát triển.

Nhà thờ cùng khu vực

Giờ lễ nhà thờ Gia Hoà

TT. Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tiếp Võ

Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tràng Đình

Xóm Tràng Đình, Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tân Thành

Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tam Đa

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Hoà Mỹ

Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Trại Lê

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Kim Lâm

Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tân Vĩnh

TT. Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Cam Lâm

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Cửa Sót

Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Trung Nghĩa

Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Văn Hoà

Xóm 18, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Tân Lâm

9VM9+324, Tổ dân phố 11, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Tiến Thuỷ

CV77+462, Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Song Thuỷ

xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Hương Bình

Xóm Nậy, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Kẻ Đông

Thạch Điền, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Hoà Thắng

Xóm 10, Tung Sơn

Giờ lễ nhà thờ Chân Thành

Thạch Trung, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Tĩnh Giang

36 Nguyễn Trung Thiên, Tân Giang

Giờ lễ nhà thờ Lộc Thuỷ

=Thạch Long, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ An Nhiên

Thạch Hạ, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Chính toà Văn Hạnh

Mai Lão Bạng, Thạch Trung, Hà Tĩnh