Giờ lễ nhà thờ Tân Vĩnh cập nhật 4/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

Mục lục

1. Giờ lễ nhà thờ Tân Vĩnh2. Thông tin nhà thờ

3. Giáo xứ Tân Vĩnh ở đâu? Có bao nhiêu giáo dân?

4. Kết luận

TT. Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 07:00 - 15:00 - 19:30

Thứ bảy: 05:00 - 19:30
Ngày thường: 05:00 - 19:30
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Can Lộc
Giáo phận: Hà Tĩnh
Bổn mạng: Tổng lãnh Thiên Thần Micae
Năm thành lập: 2017

Mới được thành lập năm 2017 nhưng nhà thờ Tân Vĩnh đã có hơn 2900 giáo dân. Nơi đây được gây dựng lên từ xóm Trại Lau. Giờ lễ nhà thờ Tân Vĩnh thu hút đông đảo bà con giáo dân tham gia thực hành đức tin với Chúa.

Giáo xứ Tân Vĩnh ở đâu? Có bao nhiêu giáo dân?

Một số thông tin cần biết về giáo xứ này để bạn lên kế hoạch cho lịch trình tham quan và tham gia thánh lễ:

  • Tên giáo xứ: Tân Vĩnh
  • Giáo phận: Hà Tĩnh
  • Giáo hạt: Can Lộc
  • Bổn mạng: Tổng lãnh Thiên Thần Micae
  • Địa chỉ: TT. Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
  • Số giáo dân: 2953
  • Linh mục chính xứ: Giuse Phạm Đình Trị

Kết luận

Nhờ ơn Chúa thương, các giáo dân ở đây là những người có tinh thần đoàn kết, và tình yêu thương, cảm thông sâu sắc. Mong rằng nhà thờ Tân Vĩnh sẽ ngày một phát triển và lớn mạnh hơn.

Nhà thờ cùng khu vực

Giờ lễ nhà thờ Gia Hoà

TT. Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tiếp Võ

Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tràng Đình

Xóm Tràng Đình, Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tân Thành

Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tam Đa

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Hoà Mỹ

Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Trại Lê

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Kim Lâm

Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Cam Lâm

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Vĩnh Luật

Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Cửa Sót

Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Trung Nghĩa

Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Văn Hoà

Xóm 18, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Tân Lâm

9VM9+324, Tổ dân phố 11, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Tiến Thuỷ

CV77+462, Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Song Thuỷ

xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Hương Bình

Xóm Nậy, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Kẻ Đông

Thạch Điền, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Hoà Thắng

Xóm 10, Tung Sơn

Giờ lễ nhà thờ Chân Thành

Thạch Trung, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Tĩnh Giang

36 Nguyễn Trung Thiên, Tân Giang

Giờ lễ nhà thờ Lộc Thuỷ

=Thạch Long, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ An Nhiên

Thạch Hạ, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Chính toà Văn Hạnh

Mai Lão Bạng, Thạch Trung, Hà Tĩnh