Giờ lễ nhà thờ Song Thuỷ cập nhật 4/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 15:00 - 19:45

Thứ bảy: 4:45
Ngày thường: 4:45
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Văn Hạnh
Giáo phận: Hà Tĩnh
Bổn mạng: Chưa cập nhật bổn mạng
Năm thành lập: 2018

Là một giáo xứ mới được thành lập năm 2018, thuộc giáo hạt Văn Hạnh, giờ lễ nhà thờ Song Thuỷ được tách ra từ xứ mẹ Lộc Thuỷ, gồm hai giáo họ Tiến Thuỷ và Thanh Thuỷ. Giáo xứ Song Thủy tọa lạc tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cập nhật nhanh chóng giờ lễ của ngôi thánh đường này chính xác và nhanh chóng tại trang web Giờ Lễ Nhà Thờ.

Giáo xứ Song Thủy
Giờ lễ nhà thờ Giáo xứ Song Thủy

Kết luận

Toạ lạc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giáo xứ Song Thuỷ được tín nhiệm trở thành cộng đoàn yêu thương, mang niềm vui và tin mừng đến cho mọi người. Hy vọng giáo xứ luôn giữ được tinh thần đoàn kết và yêu thương.

Nhà thờ cùng khu vực

Giờ lễ nhà thờ Gia Hoà

TT. Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tiếp Võ

Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tràng Đình

Xóm Tràng Đình, Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tân Thành

Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tam Đa

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Hoà Mỹ

Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Trại Lê

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Kim Lâm

Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tân Vĩnh

TT. Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Cam Lâm

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Vĩnh Luật

Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Cửa Sót

Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Trung Nghĩa

Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Văn Hoà

Xóm 18, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Tân Lâm

9VM9+324, Tổ dân phố 11, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Tiến Thuỷ

CV77+462, Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Hương Bình

Xóm Nậy, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Kẻ Đông

Thạch Điền, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Hoà Thắng

Xóm 10, Tung Sơn

Giờ lễ nhà thờ Chân Thành

Thạch Trung, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Tĩnh Giang

36 Nguyễn Trung Thiên, Tân Giang

Giờ lễ nhà thờ Lộc Thuỷ

=Thạch Long, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ An Nhiên

Thạch Hạ, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Chính toà Văn Hạnh

Mai Lão Bạng, Thạch Trung, Hà Tĩnh