Giờ lễ nhà thờ Tĩnh Giang cập nhật 4/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

Mục lục

1. Giờ lễ nhà thờ Tĩnh Giang2. Thông tin nhà thờ

3. Giáo xứ Tĩnh Giang ở đâu? Có bao nhiêu giáo dân?

4. Kết luận

36 Nguyễn Trung Thiên, Tân Giang

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 06:00, 06:30, 15:00, 15:30

Thứ bảy: 19:00, 19:30
Ngày thường: 19:00, 19:30
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Văn Hạnh
Giáo phận: Hà Tĩnh
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Năm thành lập: 1922

Toạ lạc trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, giờ lễ nhà thờ Tĩnh Giang đã tồn tại được hơn 85 năm. Những thay đổi về mảnh đất và con người nơi đây làm cho nhà thờ Tĩnh Giang ngày càng trở nên đẹp đẽ và trang nghiêm hơn.

Giáo xứ Tĩnh Giang ở đâu? Có bao nhiêu giáo dân?

Một số thông tin cần biết về giáo xứ này để bạn lên kế hoạch cho lịch trình tham quan và tham gia thánh lễ:

  • Tên giáo xứ: Tĩnh Giang
  • Giáo phận: Hà Tĩnh
  • Giáo hạt: Văn Hạnh
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
  • Địa chỉ: 36 Nguyễn Trung Thiên, Tân Giang, Hà Tĩnh, Việt Nam
  • Số giáo dân: 3500
  • Linh mục chính xứ: Gioan Nguyễn Văn Hoan

Kết luận

Nhà thờ Tĩnh Giang là nơi sinh hoạt của hơn 3500 giáo dân thành phố Hà Tĩnh. Hy vọng người dân nơi đây sẽ phát huy tốt đẹp những truyền thống lâu đời nơi đây.

Nhà thờ cùng khu vực

Giờ lễ nhà thờ Gia Hoà

TT. Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tiếp Võ

Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tràng Đình

Xóm Tràng Đình, Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tân Thành

Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tam Đa

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Hoà Mỹ

Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Trại Lê

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Kim Lâm

Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tân Vĩnh

TT. Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Cam Lâm

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Vĩnh Luật

Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Cửa Sót

Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Trung Nghĩa

Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Văn Hoà

Xóm 18, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Tân Lâm

9VM9+324, Tổ dân phố 11, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Tiến Thuỷ

CV77+462, Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Song Thuỷ

xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Hương Bình

Xóm Nậy, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Kẻ Đông

Thạch Điền, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Hoà Thắng

Xóm 10, Tung Sơn

Giờ lễ nhà thờ Chân Thành

Thạch Trung, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Lộc Thuỷ

=Thạch Long, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ An Nhiên

Thạch Hạ, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Chính toà Văn Hạnh

Mai Lão Bạng, Thạch Trung, Hà Tĩnh