Giờ lễ nhà thờ Tiến Thuỷ cập nhật 4/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

Mục lục

1. Giờ lễ nhà thờ Tiến Thuỷ2. Thông tin nhà thờ

3. Giáo xứ Tiến Thuỷ ở đâu? 

4. Kết luận

CV77+462, Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 15:00 - 19:45

Thứ bảy: 4:45
Ngày thường: 4:45
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Văn Hạnh
Giáo phận: Vinh
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Năm thành lập: 2018

Giờ lễ nhà thờ Tiến Thuỷ nằm bên con sông Nghèn hiền hoà, thuộc địa bàn xóm Sông Tiến, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Các giáo dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề chài lưới trên sông Đò Diệm.

Giáo xứ Tiến Thuỷ ở đâu? 

Một số thông tin cần biết về giáo xứ này để bạn lên kế hoạch cho lịch trình tham quan và tham gia thánh lễ:

  • Tên giáo xứ: Tiến Thuỷ
  • Giáo phận: Vinh
  • Giáo hạt: Văn Hạnh
  • Địa chỉ: CV77+462, Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
  • Linh mục chính xứ: Giuse Tô Văn Toàn
Nhà thờ Tiến Thủy
Bên ngoài Nhà thờ Tiến Thủy

Kết luận

Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng các giáo dân ở nơi đây rất nghiêm túc trong việc sinh hoạt tôn giáo. Ngôi thánh đường rộng lớn là công sức của bao con người nơi đây.

Nhà thờ cùng khu vực

Giờ lễ nhà thờ Gia Hoà

TT. Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tiếp Võ

Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tràng Đình

Xóm Tràng Đình, Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tân Thành

Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tam Đa

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Hoà Mỹ

Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Trại Lê

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Kim Lâm

Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tân Vĩnh

TT. Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Cam Lâm

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Vĩnh Luật

Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Cửa Sót

Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Trung Nghĩa

Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Văn Hoà

Xóm 18, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Tân Lâm

9VM9+324, Tổ dân phố 11, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Song Thuỷ

xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Hương Bình

Xóm Nậy, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ lễ nhà thờ Kẻ Đông

Thạch Điền, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Hoà Thắng

Xóm 10, Tung Sơn

Giờ lễ nhà thờ Chân Thành

Thạch Trung, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Tĩnh Giang

36 Nguyễn Trung Thiên, Tân Giang

Giờ lễ nhà thờ Lộc Thuỷ

=Thạch Long, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ An Nhiên

Thạch Hạ, Thạch Hà

Giờ lễ nhà thờ Chính toà Văn Hạnh

Mai Lão Bạng, Thạch Trung, Hà Tĩnh