Giờ lễ nhà thờ Vinh Sơn Bình Dương cập nhật 6/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

79 đường 30 tháng 4, Phường Phú Hòa

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 5:00, 8:30, 17:00

Thứ bảy: 17:30
Ngày thường: 5:00
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Phú Cường
Giáo phận: Phú Cường
Bổn mạng: Thánh Phaolô
Năm thành lập: 1966

Giờ lễ nhà thờ Vinh Sơn Bình Dương là điểm đến tâm linh quan trọng cho cộng đồng Công Giáo theo giờ lễ nhà thờ Bình Dương. Giờ lễ nhà thờ diễn ra mồi ngày, mang đến không gian linh thiêng, nơi mọi người hòa mình trong niềm tin và cầu nguyện.

Quá trình bắt nguồn từ một họ đạo nhỏ và dần dần phát triển với sự chăm sóc của linh mục và cộng đồng giáo dân. Sự phát triển và mở rộng của Vinh Sơn về quy mô vật chất lẫn phong phú về hoạt động tâm linh và xã hội.

Nhà thờ Vinh Sơn Bình Dương
Giờ lễ nhà thờ Vinh Sơn Bình Dương

Lời kết

Đây là nơi cộng đồng giáo dân tập trung thực hành niềm tin, điểm hội tụ văn hóa và xã hội. Với sự phát triển và mở rộng không ngừng, giáo xứ Vinh Sơn là nguồn động viên và niềm tự hào cho cộng đồng địa phương.

Xem thêm một số giáo xứ trong hạt: