Giờ lễ Nhà thờ Lái Thiêu cập nhật 6/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

97 Bình Đức 2, Lái Thiêu

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 5:30, 7:30, 17:00, 19:00

Thứ bảy: 5:00, 17:30
Ngày thường: 5:00, 17:30
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Phú Cường
Giáo phận: Phú Cường
Bổn mạng: Thánh Phanxico Xavie
Năm thành lập: 1747

Giờ lễ Nhà thờ Lái Thiêu – biểu tượng tôn giáo tại Bình Dương, cho cộng đồng những trải nghiệm tâm linh đặc biệt. Nơi đây có một quá trình hình thành đặc sắc, kết hợp giữa di sản văn hóa và tâm linh.

Giáo xứ tổ chức giờ lễ nhà thờ đều đặn theo lịch trình được công bố công khai. Lịch trình này bao gồm các buổi lễ Chúa Nhật, lễ các thánh tử đạo và những sự kiện lễ tôn giáo quan trọng khác như nhiều giờ lễ nhà thờ miền Nam khác.

Giờ lễ Nhà thờ Lái Thiêu Bình Dương
Giờ lễ Nhà thờ Lái Thiêu Bình Dương

Lời kết

Giáo xứ Lái Thiêu là một hành trình dài và đầy những cố gắng, nỗ lực của những người tín đồ và các linh mục. Luôn cố gắng phấn đấu, xây dựng và duy trì cộng đồng bằng rất nhiều hành động có ích cho xã hội.

Xem thêm thông tin một số giáo xứ trong hạt tại Giờ Lễ Nhà Thờ: