Giờ lễ nhà thờ Bình Hòa Bình Dương cập nhật 4/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

02A, Lô 1, Khu phố Bình Hòa, Thị trấn Lái Thiêu

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 6:00, 16:30, 18:00

Thứ bảy: 6:00 - 18:00
Ngày thường: 6:00 - 18:00
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Phú Cường
Giáo phận: Phú Cường
Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời
Năm thành lập: 1968

Giờ lễ nhà thờ Bình Hòa Lái Thiêu diễn ra ở công trình nằm tại số 02A, Lô 1, Khu phố Bình Hòa, Thị trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Với lịch sử hơn 50 năm, Giáo xứ Bình Hòa không chỉ là nơi thực hành đức tin mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và phục vụ xã hội.

Quản lý hiện nay bởi chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn, hai phó xứ Vinh Sơn Kiều Duy Tân và Linh mục Phêrô Trần Anh Quốc.

Để biết được nhà thờ mấy giờ lễ, truy cập ngay vào trang chủ website Giờ Lễ Nhà Thờ của chúng tôi.

Nhà thờ Bình Hòa Bình Dương
Giờ lễ nhà thờ Bình Hòa Bình Dương

Lời kết

Giáo xứ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết và nhân ái để phục vụ cộng đồng đông đảo với chương trình Giờ lễ nhà thờ Bình Hòa Lái Thiêu. Nhà thờ Bình Hòa tiên quyết nỗ lực xây dựng và cải thiện cơ sở vật chất là bước quan trọng.

Xem thêm một số giờ lễ nhà thờ Bình Dương trong hạt: