Giờ lễ Nhà thờ Bình Sơn cập nhật 6/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

Ấp An Mỹ, Xã An Sơn

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 4:30, 16:30

Thứ bảy: 4:30, 16:30
Ngày thường: 4:30, 16:30
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Phú Cường
Giáo phận: Phú
Bổn mạng: Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu
Năm thành lập: 1970

Giờ lễ Nhà thờ Bình Sơn được thường xuyên cập nhật lại tại website Giờ Lễ Nhà Thờ. Giáo xứ tọa lạc tại  Ấp An Mỹ, Xã An Sơn, Huyện Thận An, Bình Dương, là một trong những nhà thờ lớn tại địa phương.

Hoạt động dưới sự hướng dẫn của chánh xứ Anphongsô Nguyễn Quang Hiển với 829 giáo dân, chia thành 5 giáo khu.

Giờ lễ nhà thờ Bình Sơn Bình Dương
Giờ lễ nhà thờ Bình Sơn

Lời kết

Giáo xứ Bình Sơn là thực hành đạo, biểu tượng của sự đoàn kết và phát triển tinh thần và vật chất. Quá trình xây dựng và duy trì giáo xứ là hành trình tâm linh và sứ mệnh truyền giáo không ngừng tại giờ lễ các nhà thờ phía Nam tương tự.

Xem thêm một số giáo xứ trong hạt: