Giờ lễ nhà thờ Giáo xứ Vụ Bản cập nhật 4/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 15:00, 16:00

Thứ bảy: 15:00, 18:00
Ngày thường: 18:00, 19:00
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình
Giáo phận: Tổng giáo phận Hà Nội
Bổn mạng: Chưa cập nhật bổn mạng
Năm thành lập: Chưa cập nhật năm thành lập

Giáo xứ vụ bản với gần 400 giáo dân là một giáo xứ tái thành lập, tọa lạc tại Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình.

Do hoàn cảnh chiến tranh, thật buồn là giáo xứ không còn nhà thờ , đất cửa giáo xứ bây giờ lại trở thành trường học cho con em của Vụ Bản. Để có một ngôi thánh đường nhỏ như bây giờ là những nỗ lực vượt bậc của các giáo dân.

Lời kết

Mong rằng trong tương lai, các giáo dân Vụ Bản sẽ có một nhà thờ khang trang hơn để có nơi rộng rãi đọc kinh và duy trì đức tin.

Xem thêm giờ lễ nhà thờ cùng Giáo hạt: