Giờ lễ nhà thờ Đồng Cháy cập nhật 4/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

Thôn Đồng Phú, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 15:00, 16:00

Thứ bảy: 15:00, 18:00
Ngày thường: 18:00, 19:00
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình
Giáo phận: Tổng giáo phận Hà Nội
Bổn mạng: Chưa cập nhật bổn mạng
Năm thành lập: Chưa cập nhật năm thành lập

Giữa tháng 5 năm 2023 cha Giuse Bùi Văn Cường phụ trách kiêm nhiệm giáo xứ Đồng Cháy thuộc thôn Đồng Phú Xã Cao Dương Huyện Lương Sơn Hòa Bình trong bối cảnh các giáo dân nơi đây đang không còn đức tin và giáo xứ có nguy cơ sụp đổ. Vào các chúa nhật cha xứ Giuse đã được dâng Thánh Lễ thường xuyên hơn.

Giờ lễ nhà thờ Giáo xứ Đồng Cháy
Giờ lễ nhà thờ Đồng Cháy

Lời kết

Sau quyết định thành lập  giáo xứ Đồng Cháy , hiện nay giáo xứ Đồng Cháy đã có tất cả  128 gia đình và 342 giáo dân  trong niềm hân hoan vô bờ và tình yêu thương liên đới.

Xem thêm giờ lễ nhà thờ cùng Giáo hạt khác: