Giờ lễ nhà thờ Bến Cuối cập nhật 7/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

Thôn Bến Cuối, xã Tân Thành

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 15:00, 16:00

Thứ bảy: 15:00, 18:00
Ngày thường: 18:00, 19:00
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Mỹ Đức - Hòa Bình
Giáo phận: Hà Nội
Bổn mạng: Chưa cập nhật bổn mạng
Năm thành lập: 2019

Được thành lập từ 2019, giáo xứ Bến Cuối tọa lạc tại địa điểm xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đây là nơi mà cha xứ và các giáo dân cùng nhau cầu nguyện và làm việc theo Đức tin của Chúa. Cập nhật nhanh chóng thời gian thánh lễ của nhà thờ này tại Giờ Lễ Nhà Thờ để sắp xếp thời gian tham gia thờ phượng Chúa và xưng tội đầy đủ.

Giờ lễ nhà thờ Giáo xứ Bến Cuối
Giờ lễ nhà thờ Giáo xứ Bến Cuối

Kết luận

Giáo xứ Bến Cuối đã mang đến những hoạt động bổ ích và thực hiện tốt nhiệm vụ truyền giáo. Giáo xứ đã mang những bài học ý nghĩa đến gần hơn với mọi người, kêu gọi làm việc thiện, tránh xa những điều xấu.