Giờ lễ nhà thờ Giáo xứ Gò Mu chính xác nhất cập nhật 6/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

Thôn Gò Mu, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 15:00, 16:00

Thứ bảy: 15:00, 18:00
Ngày thường: 18:00, 19:00
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình
Giáo phận: Tổng giáo phận Hà Nội
Bổn mạng: Chưa cập nhật bổn mạng
Năm thành lập: Chưa cập nhật năm thành lập

Giáo xứ Gò Mu nằm trên địa giới hành chính là một vùng kinh tế nghèo, còn gặp nhiều khó khắn thuộc Thôn Gò Mu, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Năm 1924 thánh đường vô cùng đơn sơ chỉ là một căn nhà tạm thời được làm bằng tre. Tận đến năm 1937 nhà thờ đầu tiên mới được thành lập do cha Phaolô Bạch Xuân Tràng đứng lên xây dựng.

Lời kết

Hiện nay, nhà thờ đang được thi công xây dựng thánh đường mới dù thánh đường cũ đã bị hỏng mái từ rất lâu rồi.

Xem giờ lễ các nhà thờ cùng Giáo hạt khác: