Giờ lễ Nhà thờ Cây Bốm cập nhật 4/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

Mục lục

1. Giờ lễ Nhà thờ Cây Bốm2. Thông tin nhà thờ

3. Vài chi tiết cơ bản về Giáo xứ Cây Bốm

4. Lời kết

Ấp Cây Bốm, Xã Lương Thế Trân

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 08g00

Thứ bảy: 05g00
Ngày thường: 05g00
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Cà Mau
Giáo phận: Cần Thơ
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
Năm thành lập: 2018

Giờ lễ Nhà thờ Cây Bốm (Cái Nước, Cà Mau) trước đây được giáo xứ Ao Kho đảm nhiệm. Hiện nay, nó đã được tách ra thành một giáo xứr riêng biệt với gần 1000 tín đồ Công giáo thường xuyên sinh hoạt.

Cây Bốm trước đây là một họ đạo của giáo xứ Ao Kho, thuộc danh sách các giờ lễ nhà thờ Cà Mau, nay tách ra riêng. Cha xứ Phêrô Đào Quốc Toản nhanh chóng ổn định sinh hoạt và đưa mọi hoạt động đi vào ổn định.

Đối với chương trình dâng Thánh lễ, nhà thờ tổ chức vào các khung giờ sau:

 • Ngày Chúa nhật: 08g00 (Buổi sáng)
 • Các ngày thường trong tuần: 05g00
giờ lễ Nhà thờ Cây Bốm
Chi tiết giờ lễ tại công trình này

Vài chi tiết cơ bản về Giáo xứ Cây Bốm

Giờ lễ nhà thờ miền Nam đều được truyền đạo và tổ chức từ rất sớm. Tuy nhiên, mãi tới nhiều năm sau đó, khi tình hình đất nước ổn định thì giáo xứ mới được thành lập.

 • Tên chính thức: Nhà thờ Cây Bốm
 • Địa chỉ: Ấp Cây Bốm, Xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
 • Số điện thoại: 0906.907.103
 • Facebook: https://www.facebook.com/giaoxuaokho/
 • Youtube: https://www.youtube.com/@NhaThoAoKho
 • Maps: https://maps.app.goo.gl/2ZVEkYLAa2DdRuNB7
 • Giáo phận: Cần Thơ
 • Giáo hạt: Cà Mau
 • Năm khánh thành: 2018
 • Bổn mạng (Thánh bảo hộ): Thánh Giuse Thợ
 • Ngày chầu Thánh thể: 1 tháng 1 hàng năm
 • Chánh xứ: Phêrô Đào Quốc Toản (Từ ngày 07/06/2018)
 • Số lượng giáo dân: ~750 tín đồ
Nhà thờ Cây Bốm
Nhà thờ tọa lạc trong khu đất khá rộng rãi

Lời kết

Giờ lễ Nhà thờ Cây Bốm tổ chức ở khu vực mà nhân dân còn rất nhiều khó khăn, nghèo khó. Vậy nên, công trình này cũng khá hạn chế về mặt quy mô và diện tích so với các giáo xứ ở những nơi khác.

Xem thời gian thánh lễ khác trong cùng giáo hạt tại trang Giờ Lễ Nhà Thờ: