Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ La Vang

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

Ngày xuất bản: Thứ tư, 1/03/2024 18:24 (UTC +7:00)

Đọc thêm 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Hãy Nhớ và 3 lần: Lạy Đức Mẹ La Vang, cầu cho chúng con.

Ngày Thứ Nhất

Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng tin cậy vững vàng: Mẹ đầy lòng nhân từ, Mẹ thương hết mọi người như con cái Mẹ vậy. Muốn chứng tỏ lòng Mẹ nhân lành hay thương xót, Mẹ đã chọn thành nọ xứ kia trong các nứơc thiên hạ, làm nơi riêng của Mẹ, để ban bố mọi ơn cho những kẻ đến cầu khẩn cùng Mẹ. Tuy nước Việt Nam này nhỏ hẹp, số giáo dân còn ít ỏi, song Mẹ rất nhân từ khoan hậu, đã khấn chọn chốn La Vang làm chốn riêng Mẹ, để ban phát mọi ơn phước cho con cái Việt Nam được nhờ.

Ôi! Một sự đầy đủ làm cho con nức lòng trông cậy vững vàng, Mẹ sẽ thương con, sẽ nhận lời con, và sẽ ban ơn lành theo ý con cầu khẩn cùng Mẹ. Xin Mẹ cho con được thấu hiểu lòng Mẹ thương con rất chí thiết ngần nào. Con xưng thật: Trừ ra Đức Chúa Trời và mạch sự thương vô cùng, thì chẳng có ai thương con bằng Mẹ. Xin Mẹ ban ơn cho con được lòng triều mến Mẹ cho tận tình con thảo.

Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng trông cậy chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ một ơn riêng trong tuần cửu nhật này. Xin Mẹ giúp con được thêm lòng trông cậy vững vàng, được biết đàng cầu nguyện gắn bó, cho đáng Mẹ nhận lời con kêu xin. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Hai

Lạy Đức Mẹ La Vang, khắp nước này nhiều nơi phồn thịnh, nhiều chỗ thắng cảnh, song Mẹ chẳng chọn, mà chọn chốn La Vang, là nơi rừng núi thanh u tĩnh mịch, chẳng khác nào Mẹ tỏ ý cho con được biết rằng: Muốn cho Mẹ nhận lời con cầu nguyện, con phải lánh xa sự xôn xao trần tục, sự kiêu hãnh phô trương thói đời, và phải ở cùng Mẹ tận tình thiết ái, phải thở than cùng Mẹ cho thân mật thâm trầm, khác nào như tìm đến khẩn cầu cùng Mẹ nơi thanh vắng, bày tỏ riêng cùng Mẹ mọi nỗi lo âu, mọi cơn túng ngặt, xứng tình con thảo, trông cậy Mẹ lành.

Ôi! Muôn vàn thánh Nam Nữ xưa nay hằng ở tận tình chí thiết cùng Mẹ là ngần nào, và bởi đó đã được Mẹ thương yêu, cùng xuống muôn ơn lành là thế nào. Con xưng thật Mẹ cũng thương con vô ngần, bởi lòng thương ấy, Mẹ muốn cho con lấy hết tình con thảo mà tin cậy trìu mến Mẹ, và chạy đến cùng Mẹ mọi lúc gian nan. Song Mẹ biết rõ lòng con ơ hờ lãnh đạm với Mẹ là ngần nào! Cúi xin Mẹ ban ơn cho con được lòng trìu mến cậy trông Mẹ luôn, để con càng ở tận tình tận nghĩa với Mẹ bao nhiêu, thì được nhờ các ơn Mẹ bấy nhiêu.

Lạy Đức Mẹ La Vang, là Mẹ rất nhân từ lân ái, con tin thật Mẹ sẵn lòng nghe lời con khẩn nguyện, và ban cho con được ơn con xin cùng Mẹ trong tuần này. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Ba

Lạy Đức Mẹ La Vang, xưa giáo hữu nước này phải cơn bắt bớ chém giết tàn hại, nhiều kẻ trốn đến ẩn náu nơi rừng núi La Vang, đêm ngày áy náy lo buồn sợ hãi, kêu đến cùng Mẹ. Mẹ đã động tình thương xót, hiện đến an ủi cứu giúp mọi ngừơi phần hồn phần xác, và chữa lành mọi cơn đau ốm bệnh hoạn. Sự ấy đã nên tang chứng rõ ràng: lòng Mẹ rất nhân từ lân ái hay thương là thế nào. Ôi! Chớ chi con được lòng sốt sắn cậy trông kêu đến cùng Mẹ như những người thuở ấy! Chớ chi con được phước Mẹ đến viếng thăm con, an ủi con và ban cho con ơn xin cùng Mẹ bây giờ.

Lạy Đức Mẹ La Vang là Đấng hay an ủi kẻ âu lo, là Mẹ hằng phù hộ các giáo hữu, kìa ma quỉ, thế gian, xác thịt cùng muôn vàn sự khốn khó tai nạn phần xác phần hồn, đang vây phủ con tứ bề. Ôi! Con hết lòng cậy trông chạy đến cùng Mẹ. Con tin thật: Mẹ cũng thương con như đã thương những người thuở ấy. Mẹ sẵn lòng ban ơn cho con như đã rộng tay ban mọi ơn phứơc cho những kẻ ấy.

Ôi! Con hết lòng nài xin ơn Mẹ. Xưa nay chưa từng nghe ai chạy đến kêu xin cùng Mẹ, mà Mẹ từ rày chẳng nhận lời. Lạy Mẹ r ất bao dung, lạy Nữ Vương rất vinh hiển, lạy Mẹ Đức Chúa Trời, xin Mẹ chớ từ bỏ con, một xin rủ lòng thương mà nhận lời con kêu xin. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Tư

Lạy Đức Mẹ La Vang, từ ngày Mẹ hiện đến cùng chọn La Vang làm chốn riêng Mẹ cho đến nay, Mẹ đã ban phát vô số ơn lành cho mọi kẻ đến cầu xin với Mẹ, bất luận kẻ giáo người lương. Hễ ai thật lòng kêu xin thì Mẹ sẵn lòng giúp đỡ, chẳng những là các kẻ đến cầu khẩn tại La Vang, mà lại những người vì xa xôi, vì ốm liệt, hoặc vì ngăn trở nào khác mà chẳng đến được, chỉ một lòng trông cậy kêu đến Mẹ La Vang, thảy đều được nhờ ơn Đức Mẹ cứu chữa.

Ôi! Có lẽ nào một mình con vô phước mà chẳng nhờ ơn Mẹ sao? Mẹ thấy ai mắc vòng lao lý gian truân, Mẹ liền động tình thương xót, có lẽ nào Mẹ thấy con đang khốn khó kêu van, mà Mẹ đành xua rảy sao?

Lạy Đức Mẹ La Vang, con xưng thật, vốn con ơ hờ, nguội lạnh, tội tình khốn khổ, chẳng đáng cho Mẹ thương đến. Song, lạy Mẹ từ bi nhân hậu, con dám thưa cùng Mẹ rằng: Ai đáng cho Mẹ đem lòng thương xót hơn, chẳng phải là kẻ khốn nạn hơn sao? Lại thương kẻ chẳng đáng thương, thì lòng thương ấy càng rạng vẻ.

Ôi! Sự con chẳng đáng thương đã không làm cho con nan chí ngã lòng, lại càng cho con thêm lòng trông cậy sẽ được ơn Mẹ thương đoái mà thôi. Xin Mẹ hãy làm cho thế gian bỡ ngỡ, cho thần thánh hoan hô khen ngợi là hôm nay Mẹ Đức Chúa Trời cao sang vinh hiển, đã đoái thương nhận lời kẻ mọn hèn này kêu xin. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Năm

Lạy Đức Mẹ La Vang, xưa nay từ Nam chí Bắc, nhờ ơn Mẹ, biết bao nhiêu người nguội lạnh đã nên sốt sắng, bao nhiêu người sa đàng tội lỗi được ơn trở lại, bao nhiêu người bối rối lo âu phần hồn, buồn phiền việc gia đạo, hoặc lo sợ nỗi sinh nhai, đã được ơn Mẹ gỡ rối, ủi an, giúp đỡ, nhiều kẻ không còn cầu xin đến Mẹ thì được ơn Mẹ gỡ rối, ủi an giúp đỡ. Nhiều kẻ không con cầu xin đến Mẹ thì đã được nhu ý sở cầu. Nhiều kẻ đau ốm bệnh hoạn đã được mạnh, cùng muôn vàn ơn khác kể chẳng xiết.

Ôi! Con xưng thật: Mẹ rất có thần thế trước tòa Chúa. Vì dầu các thánh xưa nay về đàng nhân đức, về nẻo trọn lành, còn kém xa Mẹ muôn trùng mà cũng được thế lớn trứơc tòa Chúa, làm được nhiều phép lạ, chuyển cầu được nhiều ơn cho kẻ khác nhờ. Huống chi Mẹ rất trọn lành, chí thánh, đẹp lòng Chúa mọi đàng, ắt quyền thế Mẹ lớn lao dường nào! Con tin thật Chúa đã phú giao mọi ơn Chúa trong tay Mẹ, Mẹ muốn phân phát cho ai, khi nào, những ơn nào, thì mặc theo ý Mẹ. Muôn ơn lành Mẹ ban xuống xưa nay tại chốn La Vang, đủ làm chứng sự ấy, lại tỏ bày cho con được biết, Mẹ có lòng thương xót con cái Việt Nam là ngần nào!

Lạy Đức Mẹ La Vang, là đấng cầm quyền phân phát mọi ơn Chúa, nay con hết lòng trông cậy chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ: Con ngửa mặt giơ tay lên cầu cứu cùng Mẹ. Lạy Mẹ rất nhân từ lân ái, dứơi Đức Chúa Trởi, con chỉ trông cậy một mình Mẹ, nếu Mẹ từ bỏ con, thì con biết chạy đến cùng ai? Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Sáu

Lạy Đức Mẹ La Vang, tên La Vang đã lẫy lừng khắp cả nước này, cùng vang dội nhiều nơi xa lạ. Đức Mẹ La Vang! ấy thật là tên rất êm ái dịu ngọt, có sức an ủi kẻ lo âu, khêu gợi lòng trông cậy, và nhóm lên ngọn lửa yêu mến nóng cháy. Vừa nghe đến Đức Mẹ La Vang thì lòng ai nấy vui mừng hớn hở như nhìn thấy trứơc mặt một Mẹ rất nhân lành, khoan hậu, một Mẹ đầy sự yêu thương chí thiết, một Mẹ quyền thế vô song, một Mẹ hay làm phép lạ cứu giúp mọi người.

Con tin thật Chúa đã nắn đúc lòng Mẹ đầy tình thương xót, khi thấy ai mắc vòng khốn khó gian truân. Xưa khi Mẹ còn sống ở đời, Mẹ đã từng thấy mọi nỗi gian nan khốn khó, Mẹ đã động tình thương xót, đã thi ân giúp đỡ cứu vớt mọi người. Nay Mẹ ở trên trời, hưởng muôn phần vinh thanh nhàn, xin Mẹ đoái đến con đang lâm lụy giữa chốn trần ai khổ nạn.

Lạy Mẹ rất đáng mến thương, nếu con chẳng trông cậy Mẹ, thì biết trông cậy vào ai? Như con nít kia đòi mẹ nó, nó càng thấy mẹ nó xua nó ra, nó càng khóc la tràn vào lòng mẹ nó, và sau hết, Mẹ sẽ ẵm con vào lòng, tỏ tình thương yêu chí thiết. Lạy Đức Mẹ, con cũng một lòng trông cậy như vậy. Càng thấy Mẹ như từ rảy lời con kêu van, thì con càng gắn bó xin nài và tin chắc cuối cùng Mẹ sẽ thương xót nhận lời con.

Lạy Đức Mẹ La Vang xin chớ để cho con trông cậy Mẹ ra luống công vô ích. Maria! Mẹ nhân lành, xin Mẹ thương con cùng. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Bảy

Lạy Đức Mẹ La Vang, Mẹ đã tỏ lòng thương yêu chí thiết mà chọn chốn La Vang, để ban bố mọi ơn lành cho con nhà Việt Nam, chẳng từ bỏ ai. Những cỏ cây, đá gạch, nước suối ở quanh đền thành La Vang là những vật hèn, song bởi lòng Mẹ thương yêu con cái, nhiều phen Mẹ đã thông cho các vật ấy một sức thần diệu, chữa lành các tật nguyền bệnh hoạn. ấy là Mẹ có ý cho con hiểu biết rằng: các vật hèn dưới chân Mẹ, có chút hơi hưởng thuộc về Mẹ, mà còn được sức nhiệm mầu như vậy, thì chính Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời, là Nữ Vương trên trời dưới đất, Mẹ có quyền phép lạ lùng biết là ngần nào!

Ôi! Mẹ cao sang khôn ví, Mẹ quyền thế vô ngần! Dưới Đức Chúa Trời chẳng có ai oai quyền phép tắc cho bằng Mẹ, Mẹ muốn thế nào thì nên thế ấy. Sự ấy càng thối thúc con trông cậy Mẹ. Con xin hiệp cùng thần thánh trên trời và mọi người lành dưới thế, mà chúc tụng ngợi khen, hát mừng quyền phép Mẹ.

Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng trông cậy chạy đến xin nhờ quyền thế phép tắc Mẹ. Người mẹ kia thấy đứa con nào ốm yếu đau thương, hoặc lâm phải rủi ro tai nạn, thì động lòng thương xót, an ủi, săn sóc nó hơn các con khác. Huống thay Đức Mẹ là Mẹ rất nhân từ khoan hậu, có lòng thương con hơn mẹ thế gian thương con mình bội phần, nay Mẹ thấy con ưu sầu cất tiếng kêu van đến Mẹ, lẽ nào Mẹ chẳng chạnh lòng thương đoái con sao? Con tin thật! Mẹ đã nghe tiếng con kêu xin, Mẹ đã ngó nhìn con cách thống thiết, Mẹ đang sẵn sàng ban ơn xuống cho con. Ôi Maria! Ôi Mẹ nhân lành, con trông cậy một mình Mẹ. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Tám

Lạy Đức Mẹ La Vang, xin Mẹ hãy chứng tỏ: Mẹ đã chọn La Vang làm chốn riêng Mẹ để ban bố mọi ơn phứơc, Mẹ có lòng thương yêu con cái Nứơc này cách riêng, và Mẹ chẳng hề từ bỏ những ai trông cậy khẩn cầu Mẹ bao giờ. Lạy Mẹ, nếu Mẹ chẳng ban ơn cho con, ắt con có lẽ nghi ngờ rằng: Mẹ đã bỏ chốn La Vang, Mẹ chẳng còn nhận lời kẻ chạy đến kêu xin cùng Mẹ.

Ôi! Có lẽ nào Mẹ để cho con và ai nấy nghi ngờ thế ấy sao? Có lẽ nào Mẹ để cho danh tiếng Đức Mẹ La Vang đã từng lẫy lừng xưa nay, rày ra như chẳng còn linh ứng nữa sao? Có lẽ nào Mẹ đành để cho con phải thẹn thùng xấu hổ, vì đã trông cậy Mẹ uổng công vô ích sao? Xưa bà ngoại giáo Cananite chạy theo Đức Chúa Giêsu, đã mấy lần kêu van nài xin Đức Chúa Giêsu thương, chữa con mình cho lành, song Đức Chúa Giêsu dường như chẳng thèm ngó lại, và sau hết đã chối hẳn không làm phép lạ cho kẻ ngoại giáo. Bấy giờ bà ấy thưa rằng: Đã hay Chúa dành để các ơn lạ cho con cái Chúa là dân Do Thái, phần con là kẻ ngoại giáo, chẳng đáng nhờ ơn Chúa, song lạy Chúa, loài hèn súc vật cũng nhờ được hột cơm rơi dưới bàn chủ nó. Đức Giêsu liền dừng chân đứng lại, khen đức tin bà ấy và phán rằng: Bởi bà có lòng tin làm vậy, thì Ta ban cho con bà được lành đã.

Ôi! Lạy Đức Mẹ La Vang, dầu cho con là kẻ phàm hèn tội lỗi, chẳng đáng cho Mẹ thương đến như các con trung hiếu, song lạy Mẹ rất nhân từ, con dám xin cùng Mẹ cho con được nhờ hột cơm rơi, nhờ chút phước dư Mẹ. Ôi! Chớ chi con được nghe lời Mẹ phán cùng con như Chúa đã phán xưa cùng bà Cananite rằng: Bởi con có lòng tin cậy Mẹ, thì Mẹ ban cho con như ý con xin. Ôi! Lạy Mẹ dấu yêu, con tin lòng Mẹ, con trông cậy Mẹ, xin Mẹ phán một lời, thì con sẽ được vui mừng thỏa chí.

Ngày Thứ Chín

Lạy Đức Mẹ La Vang, hôm nay là ngày cuối tuần cửu nhật, con hết lòng gắn bó nài xin Mẹ và kêu đến lòng nhân từ Mẹ, xin Mẹ ban cho con ơn con xin cùng Mẹ.

Ôi! Mẹ thấy rõ lòng con trông cậy Mẹ là ngần nào! Mẹ muốn giúp con thì chẳng có khó gì. Xin Mẹ hãy phán một lời thì con sẽ thỏa lòng ao ứơc. Con trông cậy một mình Mẹ, nếu Mẹ làm lơ ngoảnh mặt thì con sẽ ngã lòng trông cậy biết chạy đến cùng ai, nhờ ai chuyển cầu cho con được nữa.

Maria, Mẹ ơi! Con tràn vào lòng Mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang là chính sự trông cậy lòng con. Mấy ngày này, mỗi lần con chạy đến cùng Mẹ thì lòng con đầy sự trông cậy vững vng, sẽ được ơn Mẹ ủi an nhận lời. Có lẽ nào hôm nay cuối tuần cửu nhật, Mẹ đành để con ra về buồn phiền hổ thẹn vì chẳng được Mẹ thương đoái nhận lời sao? Mẹ ơi! Nỡ nào Mẹ chối bỏ lời con cho đành sao?

Lạy Đức Mẹ La Vang, con tin thật Mẹ đang ngóai nhìn con cách dấu yêu chí thiết, tỏ vẻ vui lòng vì thấy con có lòng tin cậy Mẹ như con hiếu thảo vậy. Con chắc Mẹ đã nhận lời con khẩn nguyện. Mẹ sẽ ban cho con ơn con kêu xin cùng Mẹ, hay là ơn nào khác Mẹ biết cần kíp cho con hơn, hữu ích hơn, và qúy trọng hơn.

Lạy Mẹ, lòng con khấp khởi, nửa mừng nửa sợ. Mừng vì biết Mẹ đầy lòng thương xót, biết Mẹ quyền thế vô song, biết lời con cầu nguyện đã thấu đến toà Mẹ. Song con lại sợ lòng con yếu đuối, chưa tin cậy lòng nhân từ Mẹ, phép tắc Mẹ cho đủ, chưa cầu nguyện cho tận tình tha thiết. Lạy Mẹ, xin Mẹ chớ chấp sự con yếu đuối lỗi lầm, và xin Mẹ ban ơn cho con được thêm lòng trìu mến, cậy trông Mẹ, sốt sắng khẩn cầu cùng Mẹ cho đến mãn đời. Lạy Mẹ dấu yêu, lạy Mẹ nhân lành, lạy Mẹ La Vang, con h ết lòng nài xin cùng Mẹ một lần nữa: Xin Mẹ ban cho con ơn con xin cùng Mẹ bây giờ. Ôi! Con níu lấy Mẹ, chẳng muốn buông ra, cho đến khi Mẹ chúc lành xuống phứơc cho con.

Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, cậy vì lòng Mẹ kính mến Đức Chúa Giêsu, cậy vì các sự thương khó Mẹ đã chịu, cậy vì lòng Mẹ hay thương xót vô ngần, nhân danh Mẹ là Mẹ La Vang hay làm phép lạ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Các bài viết liên quan

Kinh Thánh Giuse Quan Thầy Các Người Lao Động

Kinh Thánh Giuse, Cha Đồng Trinh Ngôi Lời Nhập Thể

Kinh Thánh Gia

Kinh Thánh Andrê Nguyễn Kim Thông

Kinh Thân lạy Ông Thánh Giuse

Kinh Tha Thứ

Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

Kinh Tận Hiến Cho Mẹ Maria

Kinh Tận Hiến Cho Đức Mẹ

Kinh Tạ Ơn

Kinh Sau Khi Ăn

Kinh Sấp Mình

Kinh Sáng

Kinh Sáng Soi

Kinh Sáng Danh

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Kinh Phụng Vụ

Kinh Phù Hộ

Kinh Phó Dâng

Kinh Phép Lạ

Kinh Ông Thánh Vincente

Kinh Ông Thánh Tôma

Kinh Ông Thánh Thômasô

Kinh Ông Thánh Phêrô

Kinh Ông Thánh Phaolô

Tràng Hạt Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Kinh Ông Thánh Phanxicô Xavier

Lời Nguyện Trước Khi Ngủ

Kinh Ông Thánh Hieronimô

Lời Nguyện Để Giải Quyết Những Lo Lắng

Kinh Ông Thánh Mátthêu

Kinh Ông Thánh Giuse

Kinh Ông Thánh Inaxu

Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử

Lời Chào Kính Đức Mẹ

Kinh Ông Thánh Đôminicô

Kinh Xin Ơn Trong Sạch

Kinh Ông Thánh Augustinô

Kinh Ông Thánh Antôn

Kinh Xin Ơn Kiên Vững Khi Thất Vọng

Kinh Nhật Tụng

Kinh Nữ Vương Thiên Đàng

Kinh Xin Ơn Hòa Bình

Kinh Nghĩa Đức Tin

Kinh Xin Ơn Tăng Đức Tin Vào Chúa

Kinh Năm Đức Tin

Kinh Xin Ơn Chữa Lành Của Chúa

Kinh Môn Đệ Và Sứ Vụ

Kinh Xin Ơn Chết Lành

Kinh Mến Yêu

Kinh Xin Ơn Biết Thương Xót

Kinh Lời Nguyện Trừ Mọi Tà Lực

Kinh Xin Ơn Tha Thứ

Kinh Xin Lòng Mến

Kinh Mẹ Chúa Trời

Kinh Xin Giải Thoát Khỏi Bảy Tội Lớn

Kinh Lời Nguyện Giải Thoát Tà Khí

Kinh Xin Cho Giống Trái Tim Chúa

Kinh Lời Nguyện Giải Thoát Sự Dữ

Kinh Xin 9 Ơn Đức Chúa Thánh Thần

Kinh Lời Nguyện Chữa Lành Nội Tâm

Kinh Xét Mình

Kinh Lời Nguyện Ban Mai Xin 7 Ơn Chúa Thánh Thần

Kinh Vực Sâu

Kinh Lên Đường

Kinh Vinh Danh

Kinh Lạy Thánh Mẫu

Kinh Lạy Nữ Vương

Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình

Kinh Lạy Chúa Con

Kinh Lạy Cha

Kinh Viếng Thánh Thể

Kinh Viếng Hang Đá

Kinh Vì Dấu

Kinh Lạy Cha Thánh Giuse

Kinh Vật Mọn

Kinh Kính Vết Thương Trên Vai Chúa

Kinh Kính Thánh Nhan Chúa

Kinh Truyền Tin

Kinh Kính Thánh Martin De Porres

Kinh Truyền Giáo

Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu

Kinh Tin

Kinh Kính Mừng

Kinh Trước Khi Rước Lễ

Kinh Kính Mình và Máu Thánh Chúa

Kinh Trước Bữa Ăn

Kinh Kính Mến

Kinh Trông Cậy

Kinh Trận Chiến Thiêng Liêng

Kinh Khiêm Nhường

Kinh Tối

Kinh Tin Kính

Kinh Khấn Thánh Giuse Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn

Kinh Thú Nhận

Kinh Hồng Ân

Kinh Thiên Thần Bản Mệnh

Kinh Thánh Thất

Kinh Hội Áo Đức Bà

Kinh Thánh Hiến Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Kinh Hòa Bình

Kinh Thánh Giuse

Kinh Hiến Dâng hai giờ cuối cùng của đời chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria

Kinh Kính Thánh Gía

Kinh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Kinh Hãy Nhớ

Kinh Hằng Hữu

Kinh Đức Thánh Thiên Thần

Kinh Đức Thánh Thiên Thần Raphae

Kinh Đức Thánh Thiên Thần Gabriel

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Kinh Dọn Mình Rước Lễ

Kinh Đội Ơn

Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu

Kinh Đầu Phục Đức Chúa Mỗi Ngày

Kinh Dâng Nước Việt Nam Cho Trái Tim Đức Mẹ

Kinh Dâng Ngày

Kinh Dâng Mọi Việc Cả Ngày Cho Trái Tim Chúa

Kinh Dâng Mọi Sự Cho Trái Tim Chúa

Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu

Kinh Dâng Mình Cho Thánh Cả Giuse

Kinh Dâng Mình Cho Đức Bà

Kinh Dâng Mình Cho Chúa Thánh Thần

Kinh Dâng Mình Ban Tối

Kinh Dâng Loài Người Cho Rất Thánh Trái Tim Đức Giêsu

Kinh Dâng Gia Đình Cho Trái Tim Mẹ

Kinh Dâng Gia Đình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Kinh Dâng Đêm

Kinh Cứu 15 Linh Hồn

Kinh Của Người Mẹ

Kinh Của Người Cha

Kinh Cổ Động Ơn Thiên Triệu

Kinh Chân Dung Chúa Giêsu

Kinh Cậy

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Sầu Bi

Kinh Cầu Với Đức Mẹ Ngôi Lời

Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Lộ Ðức

Kinh Cầu Với Ðức Mẹ La Vang

Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Là Nữ Vương Hòa Bình

Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa Cho Các Thai Nhi

Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Goa-Ða-Lu-Pê

Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Fatima

Kinh Cầu Với Chúa Thánh Thần

Kinh Cầu Trước Thánh Thể Của Thánh Bonaventura

Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu

Kinh Cầu Thánh Thần Mở Lòng Trí Những Bạn Trẻ Nam Nữ Đón Nhận Ơn Gọi

Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu

Kinh Cầu Thánh Cecilia

Kinh Cầu Ông Thánh Giuse

Kinh Cầu Nguyện Xin Chúa Chữa Lành

Kinh Cầu Nguyện Trước Thánh Giá Chúa

Kinh Cầu Nguyện Trong Lúc Đau Khổ

Kinh Cầu Nguyện Khi Vào Bệnh Viện

Kinh Cầu Nguyện Của Các Bà Mẹ Đang Mang Thai

Kinh Cầu Nguyện Cho Người Bệnh

Kinh Cầu Mẹ Maria Giải Thoát

Kinh Cầu Được Chết Lành

Kinh Cầu Đức Bà

Kinh Cầu Chúa Thánh Thần

Kinh Cầu Cho Những Em Bé Chưa Được Sinh Ra

Kinh Cầu Cho Người Khác

Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối

Kinh Cầu Cho Linh Mục và Chủng Sinh

Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục

Kinh Cầu Cho Gia Đình

Kinh Cầu Cho Chính Mình

Kinh Cầu Cho Các Thai Nhi

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục

Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn Tội Lỗi

Kinh Cầu Chịu Nạn

Kinh Cầu Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

Kinh Cao Sang

Kinh Cáo Mình

Kinh Cám Ơn

Kinh Cám Ơn Sau Khi Rước Lễ

Kinh Bởi Trời

Kinh Bởi Lời

Kinh Bảy Phép Bí Tích

Kinh Bảy Lời Cầu Xin Với Thánh Cả Giuse

Kinh Ban Mai

Kinh Bà Thánh Têrêxa

Kinh Bà Thánh Rosa

Kinh Bà Thánh Monica

Kinh Bà Thánh Mátta

Kinh Bà Thánh Maria Mađalêna

Kinh Bà Thánh Imelda

Kinh Cầu Cùng Thánh Cecilia

Kinh Bà Thánh Catarina

Kinh Cầu Cùng Thánh Anna

Kinh Bà Thánh Anna Là Mẹ Rất Thánh Đức Bà

Kinh Ave Maris Stella

Kinh Áo Đức Bà

Kinh Ăn Năn Thống Hối

Kinh A Rất Thánh Giá

Dấu Thánh Giá

Cải Tội Bảy Mối

Các Câu Lạy

Ba Lời Nguyện Quý Cầu cho Người Lâm Chung

Phúc Thật Tám Mối

6 Ðiều Răn Hội Thánh

14 Mối

Kinh mười điều răn

Kinh ăn năn tội

Kinh cầu cho các linh hồn

Kinh tin cậy mến