Giờ lễ nhà thờ Rạch Dầu cập nhật 4/2024

Đóng góp bởi:

Jerome Nguyễn Dương

Xã Khánh Thạnh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Giờ thánh lễ
Chúa nhật: 05:00 - 08:00 - 18:30

Thứ bảy: 05:00 - 18:30
Ngày thường: 05:00 - 18:30 (Từ T2 đến T6)
Chỉ đường: Xem đường đi
Thông tin nhà thờ
Giáo hạt: Thạnh Phú
Giáo phận: Vĩnh Long
Bổn mạng: Chưa cập nhật bổn mạng
Năm thành lập: 1848

Cập nhật các khung giờ lễ nhà thờ Rạch Dầu tại xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hơn một thế kỷ qua, những người cha xứ từ Cái Mơn đã đến nơi này với sứ mệnh truyền bá niềm tin tôn giáo của mình.

Nhà thờ Rạch Dầu
Nhà thờ Rạch Dầu

Với sự giúp đỡ của cha mình ở Cái Mơn, Thọ đã đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng nơi thờ tự đầu tiên ở địa phương này, nơi được gọi là Nhà thờ Rạch Rập.

Trong suốt 52 năm, Rạch Rập nối liền với Cái Mơn cho đến năm 1890. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi từ Rạch Rập sang Rạch Dầu không được chú ý và dần vẫn bị lãng quên.

Lời kết

Những buổi lễ công giáo khuyến khích ý tưởng đón nhận và lan tỏa tình yêu thương đến tất cả giáo dân xung quanh chúng ta. Tình yêu, không có thành kiến, mở rộng phạm vi đến niềm tin tôn giáo, chủng tộc và địa vị xã hội khác nhau.

Tìm hiểu giờ lễ các nhà thờ Bến Tre khác: